Uren doorgeven via WhatsApp

Bij ons is het mogelijk om jou gewerkte uren door te geven via Whatsapp.

Denk er goed aan dat alle gegevens juist zijn ingevuld, incomplete urenbriefjes nemen wij helaas niet in behandeling.

 

Vermeld hierbij het volgende;

  • Het weeknummer
  • Het aantal gereden kilometers
  • Gewerkte uren per dag
  • Datum
  • Handtekening van de opdrachtgever
  • Eventuele ploegentoeslag

Ben je toch iets vergeten in te vullen? Dan vragen wij jou dit vóór maandag morgen 10:00 uur aan ons door te geven.